Vergoedingen

Hieronder kunt u meer lezen omtrent vergoedingen en afspraken die wij hebben gemaakt met diverse zorgverzekeraars.

Verwijzing/ Directe toegankelijkheid

Vanaf 1 juli 2008 is er de mogelijkheid om rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar/ Mensendieck te gaan zonder verwijsbrief van de (huis)arts.

Indien u zich aanmeldt zonder verwijzing van de arts, vindt er in eerste instantie een screening plaats. Er wordt dan gekeken of uw klachten behandeld kunnen worden met oefentherapie Cesar/ Mensendieck. Indien dit niet het geval blijkt te zijn of bij twijfel, wordt u geadviseerd om alsnog contact op te nemen met uw (huis)arts.

Indien de klachten wel in aanmerking komen voor oefentherapie Cesar/ Mensendieck worden er afspraken met u gemaakt over de aanvang van de behandeling en behandeldoel.

Vergoeding

Voor volwassenen geldt dat oefentherapie Cesar/ Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het te vergoeden bedrag kan variƫren. Dit kunt u in uw polisvoorwaarden nazien of bij uw verzekeraar navragen. Op deze site staat een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar. (klik hier voor een overzicht van de vergoedingen zorgverzekeraars).

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat er maximaal 18 behandelingen uit de basis verzekering worden vergoed.

Voor mensen met aandoeningen die vermeld staan op de zogenaamde chronische lijst geldt een aparte regeling: Vanaf de 21e behandeling vindt onbeperkte vergoeding vanuit de basisverzekering plaats. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering vergoed, of moeten (deels) zelf worden betaald indien men niet of niet toereikend verzekerd is.

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. Hiermee vallen ze onder het eigen risico van de verzekerde.

Wij hebben contracten met alle bekende zorgverzekeraars.