Parkinson

De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd en wordt vooral gekenmerkt door een steeds verder toenemende beperking van het bewegen en stoornissen in de mentale functies.

De ziekte van Parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in een bepaald deel van de hersenen. Deze cellen produceren de stof dopamine. Dopamine is een 'neurotransmitter', een stof die nodig is om signalen door te geven van de ene hersencel naar de andere. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine. Daardoor wordt onder meer de aansturing van de spieren bemoeilijkt.

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is niet bekend. Ook zijn er geen medicijnen die de natuurlijke aanmaak van dopamine kunnen herstellen. Daardoor is genezing van de ziekte niet mogelijk en is medicatie gericht op bestrijding van de symptomen. Veel patiënten lopen voorovergebogen, met kleine schuifelende pasjes. Gewone handelingen zoals voeten vegen, een jas aantrekken en het zich omdraaien in bed kosten vaak heel veel moeite. Bij opstaan, draaibewegingen of het omzeilen van obstakels kan de patiënt last hebben van start- en stopproblemen. Ook het evenwicht is niet meer vanzelfsprekend, vooral wanneer meerdere taken tegelijk uitgevoerd worden. Veel patiënten vallen regelmatig. Andere bekende motorische verschijnselen van Parkinson zijn beven (de tremor), pijnlijke spierstijfheid, bewegingstraagheid, freezing en een starre
gezichtsuitdrukking.

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck helpt mee dat u gemakkelijker gaat
bewegen en beter in balans komt. Hierdoor bent u in staat om zelfstandiger en veiliger deel te nemen aan het maatschappelijk leven (werk, hobby's, recreatieve activiteiten, sociale relaties). De therapie wordt altijd aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen.

U kunt daarbij denken aan:

  • het verbeteren van het lopen: starten, stoppen en het lopen zelf;
  • het verbeteren van uw evenwicht;
  • het veilig en zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van transfers*, in uw dagelijkse leefomgeving en onder verschillende omstandigheden;
  • het verminderen van de pijn en stijfheid in uw spieren;
  • het verbeteren van coördinatie en spierkracht;
  • het verbeteren van uw lichaamshouding, conditie en ademhaling.
  • het verbeteren van handvaardigheden

* met transfers worden o.a. bedoeld: opstaan, gaan zitten, in of uit bed komen en omdraaien.