Multiple Sclerose (MS)

MS is een aantasting van het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak is onbekend, de gevolgen kunnen zich overal in het lichaam voordoen. Bij iedereen verloopt de ziekte anders. Ook de ernst van de verschijnselen varieert. Je kunt weinig tot geen klachten of wisselende klachten hebben, maar bijvoorbeeld ook blijvende klachten met functieverlies.

Bij een chronische aandoening zoals MS heeft u (steeds) minder energie te besteden. Dit leidt tot de voor MS zo kenmerkende extreme vermoeidheidsklachten. De spierproblematiek van de MS-patiënt bestaat uit krachtsverlies, spierspasmen en coördinatiestoornissen. Sommige bewegingen kunnen ook pijnlijk worden. Ook incontinentie is een veel voorkomende klacht.

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck leert u anders met uw energie om te gaan en laat u binnen uw grenzen en onder begeleiding bewegen. Tijdens de behandeling wordt gewerkt aan de houding; een goede houding geeft een betere balans en beter evenwicht. Samen met u zoekt de oefentherapeut naar geschikte oplossingen, niet alleen op het vlak van bewegingsmogelijkheden maar ook in de aanpassingen in huis en op het werk. Om dat laatste te realiseren zal de oefentherapeut zo nodig contact zoeken met huisarts, ergotherapeut en/of specialist.

De oefentherapie is gericht op:

  • het aanleren van een efficiënt houding- en bewegingspatroon;
  • het verbeteren van de algemene conditie;
  • het verbeteren/behouden van de beweeglijkheid van de gewrichten;
  • het verbeteren/behouden van de spierkracht;
  • het bevorderen van het evenwichtsgevoel;
  • het aanleren van ontspanningstechnieken;
  • het trainen van de dagelijkse bewegingen, zoals lopen, bukken, opstaan e.d.;
  • het zelfstandig kunnen functioneren;
  • het bevorderen van het geestelijk welzijn; meer voldoening, zelfvertrouwen en levensplezier.