Bechterew

De ziekte van Bechterew is een reumatische aandoening die gepaard gaat met ontstekingen van de gewrichten van wervelkolom en bekken.

Ook de schouder- en heupgewrichten en de gewrichten tussen het borstbeen en de
ribben worden vaak aangetast. Deze ontstekingen veroorzaken pijn en stijfheid en
kunnen op den duur leiden tot een verstijving van de wervelkolom.

Er is nog weinig bekend over het ontstaan van de ziekte. Wel bestaan er aanwijzingen die wijzen in de richting van een erfelijke of bacteriële oorzaak. De ziekte van Bechterew veroorzaakt pijn en stijfheid in de rug. Vooral in de ochtend en na lang in dezelfde houding te hebben gestaan of gezeten. Hierdoor heeft u mogelijk problemen bij houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Gevarieerd bewegen vermindert meestal de klachten. U kunt ook last hebben van vermoeidheid en pijn 's nachts.

De ziekte verloopt bij iedereen heel verschillend. Door verstijving van de wervelkolom kan uw houding veranderen. Soms worden ook de gewrichten tussen het borstbeen en de ribben aangetast. Dit kan leiden tot minder beweeglijkheid van het borstbeen, waardoor het ademhalen moeilijker kan worden.

Veel mensen met Bechterew hebben wel eens last van een oogontsteking. De algemene doelstelling van Oefentherapie Cesar/Mensendieck is het bevorderen van het functioneren en het welbevinden van de patiënt binnen haar/zijn persoonlijke grenzen en mogelijkheden. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck richt zich daarbij op het verbeteren van houdingen en bewegingen die voor u van belang zijn en die samenhangen met de klachten.

Daarnaast besteedt de oefentherapeut aandacht aan het stimuleren van de beweeglijkheid van de aangedane gewrichten en het verbeteren van de lichamelijke conditie en leert u optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden. U bent zelf verantwoordelijk over de manier waarop u wilt omgaan met uw ziekte.

De oefentherapeut Cesar/Mensendieck kan u hierbij begeleiden.
Regelmatig en gevarieerd bewegen is van essentieel belang voor u. Dit geldt zowel voor de actieve als de niet-actieve periodes van de ziekte.
Daarom is het belangrijk dat u goede houdingen en bewegingen in de dagelijkse
activiteiten aanleert, gericht gaat oefenen en gaat sporten.